9.6.15

Αρχαίοι μύθοι - Η σπηλιά

Με αρχαίους μύθους για τη θαλάσσια χελώνα ασχοληθήκαμε σήμερα.

Απαντήσαμε στις ερωτήσεις με ολοκληρωμένες προτάσεις...


... και συμπληρώσαμε τα σωστά "ι" στο τέλος των λέξεων.


Διαβάσαμε στη συνέχεια το επόμενο κείμενο " Η σπηλιά"...


... και μιλήσαμε για το "ε" και το "αι" στο τέλος των παθητικών ρημάτων.Στο τέλος ασχοληθήκαμε με τις δραστηριότητες του Τετραδίου Εργασιών.
Η παρουσίαση


Η εργασία για το σπίτι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου