19.5.15

Οι αριθμοί μέχρι το 70 (1)

Σήμερα μιλήσαμε για τους αριθμούς μέχρι το 70.


Μετρήσαμε 1-1, 2-2, 5-5 και 10-10 ως το 70...


... γράψαμε τους καινούριους αριθμούς με λέξεις και αριθμούς...... τους φτιάξαμε με δεκάδες και μονάδες...


... τους προσθέσαμε και τους αφαιρέσαμε...


... και τέλος τους συμπληρώσαμε στους ορόφους ενός ξενοδοχείου. 


Η παρουσίαση


Η εργασία για το σπίτι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου