6.3.15

Οργάνωση συλλογών (3)

Στο Τετράδιο Εργασιών ξεκινήσαμε με αθροίσματα που περιείχαν δεκάδες...


... συνεχίσαμε με διάκριση των δεκάδων από τις μονάδες και τον υπολογισμό του αθροίσματός τους...... και τέλος υπολογίσαμε αθροίσματα.


Η παρουσίαση Η εργασία για το σπίτι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου