3.3.15

Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος (2)

Διαβάσαμε από Βιβλίο δείχνοντας με το δαχτυλάκι.Στο Τετράδιο Εργασιών συνεχίσαμε σήμερα τις δραστηριότητες για το Τσ τσ.

Το κυκλώσαμε...

...το ξεχωρίσαμε από το στ...

... το γράψαμε σε λέξεις...


... και τέλος γράψαμε την πρόταση που θα έχουμε αύριο ορθογραφία.Μιλήσαμε για τις σύνθετες λέξεις.
Γνωρίσαμε τη μάγισσα Τσίτση, φτιάξαμε το τσουκάλι της και "μαγειρέψαμε" λέξεις με το τσ.Η παρουσίαση


Η εργασία στην τάξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου