9.2.15

Ένας καινούριος μαθητής (1)

Τελικά το σκυλάκι μπήκε στην αίθουσα με τον Άρη και τη Μαρίνα και όλοι το καλοδέχτηκαν. Ακόμα και ο δάσκαλος τον είδε σαν καινούριο μαθητή. Τα παιδιά, μάλιστα, ανέλαβαν να του βρούνε και όνομα.


Αφού διαβάσαμε το κείμενο, ξεχωρίσαμε τις λέξεις με το καινούριο ζευγαράκι και αναρωτηθήκαμε πού είναι το "ε" που ακούγεται και δεν το βλέπουμε.


Και τότε θυμηθήκαμε και πάλι τη λέξη "είναι" και το "αι" στο τέλος της.

Είπαμε για το καινούριο μας ζευγαράκι αυτό που ισχύει και για τα άλλα ζευγαράκια που μάθαμε ως τώρα, για τον τόνο τους.Βρήκαμε μετά λέξεις και φτιάξαμε το σπιτάκι του Αι αι...
... και διαβάσαμε όλες τις συλλαβές με το "αι" και τα όλα τα σύμφωνα.


Ύστερα μιλήσαμε λίγο για το "γ" που ακούγεται αλλά δε γράφεται στις συλλαβές -ρια
-ριο, -ριες κλπ.


Γνωρίσαμε επίσης την κυρία Αντίθετη...... και τον κύριο Συνώνυμο.Στο Βιβλίο κυκλώσαμε τα Αι αι και συμπληρώσαμε το καινούριο ζευγαράκι στις λέξεις για να διαβάσουμε τι σκέφτεται το σκυλάκι.Στο τέλος γράψαμε προτάσεις προσπαθώντας να περιγράψουμε τις εικόνες του Βιβλίου.Η παρουσίαση 
Η εργασία για το σπίτι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου