18.2.15

Μπλε όνειρα (2)

Συνεχίσαμε στο Τετράδιο Εργασιών σήμερα.

Κυκλώσαμε τα Μπ μπ στις εικόνες...


...και ασχοληθήκαμε με τα χρώματα και το ουράνιο τόξο.

Βρήκαμε και τι ζωγραφίζουν τα ζώα...


... και στο τέλος μιλήσαμε για το "η" που γράφουμε μπροστά από τη μία και το "οι" που γράφουμε μπροστά από τις πολλές.


Η παρουσίαση


Η εργασία για το σπίτι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου