13.1.15

Οι τακτικοί αριθμοί

Το κεφάλαιο 19 θα το χωρίσουμε σε 3 μέρη.
Σήμερα μιλήσαμε για τους τακτικούς αριθμούς.
Είπαμε πώς θα τους γράφουμε (1ος, 2ος, 1η, 2η, 1ο, 2ο κλπ.) και μετρήσαμε πολλές φορές. 


Βάλαμε τους ορόφους στη θέση τους...


... ασχοληθήκαμε με τις 2 αντίστοιχες δραστηριότητες του Τετραδίου Εργασιών...
... και κυκλώσαμε αντικείμενα στις σελίδες που μοιράσαμε ανάλογα με τη θέση τους.


Η παρουσίαση στην τάξη


Η εργασία στην τάξη


Η εργασία για το σπίτι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου