19.1.15

Τα νομίσματα ως το 10 (2)

Συνεχίσαμε τη γνωριμία μας με τα νομίσματα σήμερα στο Τετράδιο Εργασιών.
Τα παιδιά είχαν μια σύγχυση (όχι όλα) όσον αφορά το σχηματισμό ποσού με τα νομίσματα.
Στην άσκηση 5 για παράδειγμα, όπου έπρεπε να σχηματίσουν το ποσό των 6 ευρώ, χρησιμοποίησαν νομίσματα που δεν υπάρχουν (έξι ευρώ ή 3 ευρώ κλπ.)
Ξεκαθαρίσαμε, λοιπόν, ότι τα νομίσματα είναι συγκεκριμένα (1,2,5,10 και 20 λεπτά - 1,2,5,10,20,50,100,200,500 ευρώ) και πως μόνο με αυτά σχηματίζουμε ποσά. Επίσης είπαμε πως όταν θέλουμε να μετρήσουμε πόσα χρήματα είναι κάποιο ποσό, δε μετράμε τα νομίσματα αλλά προσέχουμε τι γράφει κάθε νόμισμα πάνω του και κάνουμε πρόσθεση.


Η παρουσίαση στην τάξη

Η εργασία για το σπίτι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου