15.12.14

Η φωνούλα "ια"

Σήμερα ασχοληθήκαμε με τη φωνούλα "ια" .

Τη συνδυάσαμε με όλα τα γνωστά μας γράμματα και είπαμε πότε θα τη διαβάζουμε σε μια συλλαβή-μαζί (όταν δεν έχει τόνο ή όταν ο τόνος είναι στο "ά")...


... και πότε θα τη διαβάζουμε χωριστά (ι-α, όταν υπάρχει τόνος στο " ί " ).


Στη συνέχεια βλέπαμε εικόνες και γράφαμε λέξεις στο πινακάκι μας με το μαρκαδόρο και στον πίνακα.Μιλήσαμε μετά για το ένα και τα πολλά...


... και προσπαθήσαμε να γράψουμε πώς είναι τα πολλά στο πινακάκι μας.


Και τέλος μιλήσαμε για τη μεγάλη σημασία του τόνου και πώς μπορεί να αλλάξει την έννοια μιας λέξης.


Κλείσαμε γράφοντας "ια" σε λέξεις και βάζοντας τόνους.


Η εργασία για το σπίτιΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου