22.11.14

Πρώτη ανάγνωσηΗ ανάγνωση είναι η δυσκολότερη δραστηριότητα με τη οποία έρχεται αντιμέτωπο το παιδί στην Α' Δημοτικού. Είναι μια σύνθετη διαδικασία και απαιτεί πολλές δεξιότητες. Ενδέχεται, λοιπόν, τα παιδιά να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, πράγμα απολύτως φυσιολογικό τις περισσότερες φορές, στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν και να αυτοματοποιήσουν την αναγνωστική δεξιότητα.Θέλει αρκετή εξάσκηση, απίστευτη υπομονή και μελετημένες δραστηριότητες.


Σας παραθέτουμε κάποιες δραστηριότητες τις οποίες μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά στο σπίτι, ώστε να κατακτήσουν τον μηχανισμό της ανάγνωσης και να βελτιώσουν την αναγνωστική τους ικανότητα.


  • Επιμένετε να διαβάζουν το μάθημά τους πάρα πολλές φορές ( 10 φορές) μέχρι να το διαβάζουν με ροή.
  • Επιμένετε συνεχώς να δείχνουν εκεί όπου διαβάζουν.
  • Κάποια παιδιά μαντεύουν τη λέξη από την πρώτη συλλαβή, αντί να τη διαβάζουν. Υπενθυμίζετε συνέχεια στα παιδιά ότι διαβάζω τη λέξη από το πρώτο ως το τελευταίο γράμμα και δε μαντεύω
  • Σε καμία περίπτωση μη διαβάζετε το κείμενο πρώτα εσείς στα παιδιά. Πολλές φορές αυτό τα οδηγεί στο να επαναλαμβάνουν αυτά που θυμούνται από τη δική σας ανάγνωση και όχι να διαβάζουν στην πραγματικότητα.
  • Δείχνετε στα παιδιά ανακατεμένα τις προτάσεις ή τις λέξεις του κειμένου και ζητάτε τους να τις διαβάσουν.
  • Ζητήστε από τα παιδιά να εντοπίσουν συγκεκριμένες λέξεις από το κείμενο.
  • Συζητήστε το κείμενο με τα παιδιά, κάνετέ τους απλές ερωτήσεις και ζητήστε τους να εντοπίσουν την απάντηση στο κείμενο. Πχ. «Πού λέει στο μάθημα ότι η γάτα έπεσε στο καζάνι;»
  • Διαβάστε στο τέλος εσείς το κείμενο κάνοντας κάποια λάθη και ζητήστε από τα παιδιά να τα διορθώσουν.
  • Ελέγχετε,αν αυτά που διαβάζουν τα καταλαβαίνουν κιόλας. Ζητήστε να σας διηγηθούν με δικά τους λόγια το κείμενο που διάβασαν στην ανάγνωση. Έτσι θα αποφύγετε τη μηχανική ανάγνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου