31.10.14

Επανάληψη 1ης ενότητας (β)

Η επανάληψη συνεχίστηκε σήμερα με τις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών στις σελίδες 24 και 25.


Στην αρχή έβρισκαν τα παιδιά ποιος αριθμός είναι πριν και μετά από αυτόν που τους λέγαμε. Μετά κάναμε προσθέσεις μέχρι το 5. Θυμηθήκαμε στη συνέχεια τα σχήματα και τα ζευγαράκια των αριθμών που έχουμε μάθει μέχρι τώρα.

Η εργασία για το σπίτι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου