10.6.15

Τα νέα μας 10.6.15

Προβλήματα

Στα Μαθηματικά σήμερα ασχοληθήκαμε μόνο με δραστηριότητες του Βιβλίου στα τελευταία μας κεφάλαια 62 και 63.


Η παρουσίασηΕργασίες για το σπίτι κι εδώ δεν έχουμε!!!!!!!!!!!!!!!

Η μπουρού Τα τζιτζίκια Το κοχύλι

Σήμερα διαβάσαμε τα τελευταία κείμενα του βιβλίου μας.
Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τις δραστηριότητες του Τετραδίου Εργασιών που δεν προλάβαμε να τελειώσουμε χτες.

Εργασίες για το σπίτι δεν έχουμε!!!!!!!!!!!!!!!!!

9.6.15

Τα νέα μας 9.6.15

Αρχαίοι μύθοι - Η σπηλιά

Με αρχαίους μύθους για τη θαλάσσια χελώνα ασχοληθήκαμε σήμερα.

Απαντήσαμε στις ερωτήσεις με ολοκληρωμένες προτάσεις...


... και συμπληρώσαμε τα σωστά "ι" στο τέλος των λέξεων.


Διαβάσαμε στη συνέχεια το επόμενο κείμενο " Η σπηλιά"...


... και μιλήσαμε για το "ε" και το "αι" στο τέλος των παθητικών ρημάτων.Στο τέλος ασχοληθήκαμε με τις δραστηριότητες του Τετραδίου Εργασιών.
Η παρουσίαση


Η εργασία για το σπίτι

8.6.15

Τα νέα μας 8.6.15

Βάρος λειτουργία ζυγαριάς

Σήμερα προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι είναι βάρος και μάθαμε πώς το μετράμε.
Περνώντας στο Τετράδιο Εργασιών, πρώτα μετρήσαμε 3-3 μέχρι το 30 και 4-4 μέχρι το 40...

... και συνεχίσαμε να ασχολούμαστε με το βάρος.


Η παρουσίαση